Comment: Porifera, Demospongiae , Poecilosclerida

LOCUS       XXXXX        1831 bp    rRNA                      23-OCT-1998
DEFINITION  Mycale fibrexilis, 18S rRNA gene, complete sequence.
ACCESSION   AF100946
KEYWORDS    .
SOURCE      Mycale fibrexilis.
  ORGANISM  Mycale fibrexilis
            Unclassified.
REFERENCE   1  (bases 1 to 1831)
  AUTHORS   Collins,A.G.
  TITLE     Evaluating multiple alternative hypotheses for the origin of
            Bilateria: An analysis of 18S rRNA molecular evidence
  JOURNAL   Proceedings of the National Academy of Sciences, USA
REFERENCE   2  (bases 1 to 1831)
  AUTHORS   Collins,A.G.
  TITLE     Direct Submission
  JOURNAL   Submitted (23-OCT-1998) Integrative Biology and Museum of
            Paleontology, University of California, Berkeley, CA 94720, USA
FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..1831
                     /organism="Mycale fibrexilis"
BASE COUNT      459 a    391 c    508 g    473 t
ORIGIN     
        1 aacctggttg atcctgccag tagtcatatg cttgtctcaa agactaagcc atgcatgtct
       61 aagtataaat gcttctgtac tgtgaaactg cgaatggctc attaaatcag ttatagttta
      121 tttgatggtt tcttgctact tggataaccg tagtaattct agagctaata catgcagaaa
      181 gtcccgactc ctggaagggg cgtatttatt agatccaaaa ccggcgcggg tgttcccccc
      241 cgggggtccc cggttgcttg gtgattcatg ataactgctc gaaccgtatg gcctccgagc
      301 cgacggtgct tcattcaaat ttctgcccta tcaactttcg atggtacggt agtggcctac
      361 catggttgca acgggtgacg gagaattagg gttcgattcc ggagagggag cctgagagac
      421 ggctaccaca tccaaggaag gcagcaggcg cgcaaattac ccaatcccga ctcggggagg
      481 tagtgacaat aaataacaat gctgggctaa tctagtctgg caattggaat gagtacaatc
      541 taaatccctt aacgaggaac aattggaggg caagtctggt gccagcagcc gcggtaattc
      601 cagctccaat agcgtatatt aaagttgttg cagttaaaaa gctcgtagtt ggatttcggg
      661 gcggcctgtc tggtccgtcg cgagacgagt actggtcagc cgcccttcct ctcgaaagcc
      721 ccgactgctc ttaactgcag tggtcgggta gttcgggacg tttactttga aaaaattaga
      781 gtgttcaagg caggctctgg cctgaataca ttagcatgga ataatggaag aggacctcgg
      841 tcctattttg ttggtttctg gggccgaagt aatgattaag agggacagtt gggggcattc
      901 gtatttaatt gtcagaggtg aaattctcgg atttatgaaa gacgaacaac tgcgaaagca
      961 tttgccaagg atgttttcat taatcaagaa cgaaagttag gggttcgaag acgatcagat
     1021 accgtcgtag tcctaaccat aaactatgcc gactagggat cggtggatgt tagcgtttga
     1081 ctccatcggc accttatgag aaatcaaagt ctttgggttc cggggggagt atggtcgcaa
     1141 ggctgaaact taaaggaatt gacggaaggg caccaccagg agtggagcct gcggcttaat
     1201 ttgactcaac acggggaaac tcaccaggtc cagacatggt aaggattgac agattgagag
     1261 ctctttcttg attctatggg tggtggtgca tggccgttct tagttggtgg agtgatttgt
     1321 ctggttaatt ccgttaacga acgagacctt aacctgctaa ctagtcccgc cattcccgaa
     1381 tggcggccga cttcttagag ggacaactgg ctccgaagcc agtggaagtt tgaggcaata
     1441 acaggtctgt gatgccctta gatgttctgg gccgcacgcg cgctacactg acgaagtcag
     1501 cgagcatgtc ctacgccgat aggtgcgggg aatcttgtga aactttgtcg tgctggggat
     1561 tgatttttga aattcttgat catgaacgag gaattcctag taagcgcaag tcagcagctt
     1621 gcgttgatta cgtccctgcc ctttgtacac accgcccgtc gctactaccg attgaatggt
     1681 ttagtgagga gtttggatct ccgccgtcgc gtccagcgat ggatgcggtg cgtggagaga
     1741 agctcttcga acttgatcat ttagaggaag taaaagtcgt aacaaggttt ccgtaggtga
     1801 acctgcagaa ggatcaagct tggatcccgg g
//