Comment: Porifera, Calcarea, Leucosoleniida

LOCUS       XXXXX        1817 bp    rRNA                      23-OCT-1998
DEFINITION  Leucosolenia sp., 18S rRNA gene, complete sequence.
ACCESSION   AF100945
KEYWORDS    .
SOURCE      Leucosolenia sp.
  ORGANISM  Leucosolenia sp.
            Unclassified.
REFERENCE   1  (bases 1 to 1817)
  AUTHORS   Collins,A.G.
  TITLE     Evaluating multiple alternative hypotheses for the origin of
            Bilateria: An analysis of 18S rRNA molecular evidence
  JOURNAL   Proceedings of the National Academy of Sciences, USA
REFERENCE   2  (bases 1 to 1817)
  AUTHORS   Collins,A.G.
  TITLE     Direct Submission
  JOURNAL   Submitted (23-OCT-1998) Integrative Biology and Museum of
            Paleontology, University of California, Berkeley, CA 94720, USA
FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..1817
                     /organism="Leucosolenia sp."
BASE COUNT      481 a    351 c    476 g    508 t      1 others
ORIGIN     
        1 aacctggttg atcctgccag tagtcatatg cttgtctcaa agattaagcc atgcatgtct
       61 aagtataagc gctcttatac tgtgaaactg cgaatggctc attaaatcag ttatagttta
      121 tttgatgttg acttactact tggataaccg tggtaattct agagctaata catgcgttaa
      181 agtcctgacc tctcggggaa gggatgtatt tattagatcc aaaaccgatg cagtcgaaag
      241 gctggttgtt ggtgattcat gataactgaa cggatcgcat ggtcttgtgc cggcgatgac
      301 tcattcaaat ttctgcccta tcaactttcg atggtaaggt agtggcttac catggttgca
      361 acgggtaacg gagaattagg gttcgattcc ggagagggag cctgagaaac ggctaccaca
      421 tccaaggaag gcagcaggcg cgcaaattac ccaatcccga cacggggagg tagtgacgat
      481 aaataacaat gcaggactct aacgagtctt gcaattggaa tgagaacaat ttaaacccct
      541 taacgaggaa caattggagg gcaagtctgg tgccagcagc cgcggtaatt ccagctccaa
      601 tagcgtatat taaagttgtt gcagttaaaa agctcgtagt tggatttcgg agcggagctc
      661 acggtccgcc tttttgggtg tgcactgtgc tgttctgttc ttcttctcgt ggagcgtgcg
      721 tgctcttcgt tgagtgtgta cgtaactcgg gacttttact ttgaaaaaat tagagtgttc
      781 aaagcaggcc ttggcttgaa tacattagca tggaataatg aaataggact ttggttctat
      841 tttgttggtt ttcggaacca aggtaatgac taatagggac agttgggggc attcgtattc
      901 aattgtcaga ggtgaaattc ttggatttat ggaagacgaa caactgcgaa agcatttgcc
      961 aaggatgttt tcattaatca agaacgaaag ttggaggttc gaagacgatc agataccgtc
     1021 gtagttccaa ccataaacga tgccgactag ggatcggtgg atgttattta atgactccat
     1081 cggcacctta tgagaaatca aagtttttgg gttccggggg gagtataatc gcaagatcgg
     1141 aacttaaagg aattgacgga agggcaccac caggagtgga gcctgcggct taatttgact
     1201 caacacgggg aaactcacca ggtccagaca tagtaaggat tgacagattg agagctcttt
     1261 cttgattcta tgggtggtgg tgcatggccg ttcttagttg gtggagtgat ttgtctggtt
     1321 aattccgtta acgaacgaga ccttaacctg ctaaatagtt acgcgattct cgaatcgcgg
     1381 tcaacttctt agagggacta ttggtgttta accgatggaa gtttgaggca ataacaggtc
     1441 tgtgatgccc ttagatgttc tgggccgcac gcgcgctaca ctgatgaagt cagcgagttc
     1501 ttccttcacc gataggtgtg ggtaatcttt tgaaacttca tcgtgctggg gatagaccat
     1561 tgcaattatt ggtcttcaac gaggaattcc tagtaagcgc aagtcatcag cttgcgttga
     1621 ttacgtccct gccctttgta cacaccgccc gtcgctacta ccgattgaat ggtttagtga
     1681 gatcttcgga ttgctagttc ggcggcctcg tgttgccgag cataacgaga agttgatcaa
     1741 acttgatcat ttagaggaag taaaagtcgt aacaaggttt cygtaggtga acctgcagaa
     1801 ggatcaagct tggatcc
//

--TAA25689.909187180/ncbi.nlm.nih.gov--