head>AF100944 Comment: Ctenophora, Pleurobrachidae

LOCUS       XXXXX        1819 bp    rRNA                      23-OCT-1998
DEFINITION  Hormiphora sp., 18S rRNA gene, complete sequence.
ACCESSION   AF100944
KEYWORDS    .
SOURCE      Hormiphora sp.
  ORGANISM  Hormiphora sp.
            Unclassified.
REFERENCE   1  (bases 1 to 1819)
  AUTHORS   Collins,A.G.
  TITLE     Evaluating multiple alternative hypotheses for the origin of
            Bilateria: An analysis of 18S rRNA molecular evidence
  JOURNAL   Proceedings of the National Academy of Sciences, USA
REFERENCE   2  (bases 1 to 1819)
  AUTHORS   Collins,A.G.
  TITLE     Direct Submission
  JOURNAL   Submitted (23-OCT-1998) Integrative Biology and Museum of
            Paleontology, University of California, Berkeley, CA 94720, USA
FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..1819
                     /organism="Hormiphora sp."
BASE COUNT      482 a    376 c    477 g    484 t
ORIGIN     
        1 gtcgacaacc tggttgatcc tgccagtagt catatgcttg tctcaaagat taagccatgc
       61 atgtctaagt ataagctttt atacggtgaa actgcgaatg gctcattaaa tcagttatcg
      121 tctatttgat tgtgccctta ctacatggat aaccgtagta attctagagc taatacatgc
      181 gaaaagtccc gacttctgga agggatgtat ttattagatt aaagccaatg cgttttacga
      241 cgcttcttgg tgattcataa taactgttcg aatcgcatgg cctcgagccg gcgatgtttc
      301 attcgagttt ctgccctatc aactttcgat ggtaaggtat tggcttacca tggtgacaac
      361 gggtaacgga gaattagggt tcgattccgg agagggagcc cgagaaacgg ctaccacatc
      421 caaggaaggc agcaggcgcg caaattaccc aatcccgatt cggggaggta gtgacaataa
      481 ataacgttgc aggcgcctac ggcttctgca gtcggaatga gtacaatata acacccttaa
      541 cgaggaacaa ttggagggca agtctggtgc cagcagccgc ggtaattcca gctccaatag
      601 cgtatattaa agttgttgca gttaaaaagc tcgtagttgg acctcggagc aggttgattg
      661 gtccgtcctg aaggatgctg tactgatcgg tctgctcttc ttcgcgaaga ctccgtgtgc
      721 ccttaactgg gtgggcgaag gattcgcgac gtttactttg aaaaaattag agtgttcaaa
      781 gcaggcaatc gcttggatat ctcagcatgg aataatagaa taggactttg gtcttatttt
      841 gttggtttcc gagaccgaag taatgattaa tagggacagt tgggggcatt cgtatttcat
      901 tgtcagaggt gaaattcttg gatttatgaa agacgaacta ctgcgaaagc atttgccaag
      961 gatgttttca ttaatcaaga acgaaagttg gaggctcgaa gacgatcaga taccgtccta
     1021 gttccaacca taaacgatgc cgtctgcgga tcggaggtcg ctcacaatag gctccttcgg
     1081 cacgctatga gaaatcaaag acttcgggtt ccggggggag tatgttcgca agaatgaaac
     1141 ttaaaggaat tgacggaagg gcaccaccag gagtggaacc tgcggtttaa tttgactcaa
     1201 cacgggaaaa ctcaccaggt ccagacatag gaaggattga cagattgata gctctttctt
     1261 gattctatgg gtggtggtgc atggccgttc ttagttggtg gagtgatttg tctggttaat
     1321 tccgttaacg aacgagacct taacctgcta aatagtgaca cggctctttg agccgtggtt
     1381 cacttcttag agggactatc ggcttcaagc cgatggaagt ttgaggcaat aacaggtctg
     1441 tgatgccctt agatgttctg ggccacacgc gcgttacact gatgaagcca gcgagtatat
     1501 cgccttcacc ggaaggtgcg ggtaatcttg tgaaacttca tcgtgctggg gatagaccat
     1561 tgcaattttt ggtcttgaac gaggaattcc tagtaagcat gagtcatcaa ctcgtgctga
     1621 ttacgtccct gccctttgta cacaccgccc gtcgctacta ccgattgaat ggtttagtga
     1681 gatctcggga ttggagacgt tgcgccgcaa ggcacaccgt cctcgagaac ttgatcaaac
     1741 ttgatcattt agaggaagta aaagtcgtaa caaggtttcc gtaggtgaac ctgcagaagg
     1801 atcaagcttg gatcccggg
//