Comment: Cnidaria, Anthozoa, Antipitharia

LOCUS       XXXXX        1815 bp    rRNA                      23-OCT-1998
DEFINITION  Antipathes galapagensis, 18S rRNA gene, complete sequence.
ACCESSION   AF100943
KEYWORDS    .
SOURCE      Antipathes galapagensis.
  ORGANISM  Antipathes galapagensis
            Unclassified.
REFERENCE   1  (bases 1 to 1815)
  AUTHORS   Collins,A.G.
  TITLE     Evaluating multiple alternative hypotheses for the origin of
            Bilateria: An analysis of 18S rRNA molecular evidence
  JOURNAL   Proceedings of the National Academy of Sciences, USA
REFERENCE   2  (bases 1 to 1815)
  AUTHORS   Collins,A.G.
  TITLE     Direct Submission
  JOURNAL   Submitted (23-OCT-1998) Integrative Biology and Museum of
            Paleontology, University of California, Berkeley, CA 94720, USA
FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..1815
                     /organism="Antipathes galapagensis"
BASE COUNT      481 a    364 c    479 g    491 t
ORIGIN     
        1 gtcgacaacc tggttgatcc tgccagtagt catatgcttg tctcaaagat taagccatgc
       61 atgtctaagt ataagcactt gtactgtgaa actgcgaatg gctcattaaa tcagttatcg
      121 tttatttgat tgtaccatta ctacttggat aaccgtagta attctagagc taatacatgc
      181 gaaaagtccc gacttctgga agggatgtat ttattagatt aaaaaccaat gcgggttctg
      241 cccggtgctt tggtgatcca taataactga tcgaatcgca tggcctcgag ctggcgatgt
      301 ttcattcaaa tttctgccct atcaactgtc gatggtaagg tagtggctta ccatggttac
      361 aacgggtgac ggagaattag ggttcgattc cggagaggga gcctgagaaa cggctaccac
      421 atccaaggaa ggcagcaggc gcgcaaatta cccaatcctg actcagggag gtagtgacaa
      481 gaaataacaa tacagggctt ttttaagtct tgtaattgga atgagtacaa cttaaatcct
      541 ttaacgagga tccattggag ggcaagtctg gtgccagcag ccgcggtaat tcccagctcc
      601 aatagcgtat attaaagttg ttgcagttaa aaagctcgta gttggatttc gggatggcac
      661 ggccggtccg ccgcaaggtg tgttactggc cgggctgttc ttcttcgcaa agactgcgtg
      721 tgctcttaac tgagtgtgca caggatttgt gacgtttact ttgaaaaaat tagagtgttc
      781 aaagcaggcc agcgcttgaa tacataagca tggaataatg gaataggact ttggttctat
      841 tttgttggtt tctggaaccg aagtaatgat taagagggac agttgggggc attcgtattt
      901 cgttgtcaga ggtgaaattc ttggatttac gaaagacgaa ctactgcgaa agcatttgcc
      961 aagaatgttt tcattaatca agaacgaaag ttagaggctc gaagacgatc agataccgtc
     1021 ctagttctaa ccataaacga tgccgactag ggatcagagg gtgttattgg atgacccctt
     1081 tggcacctta tgggaaacca aagtctttgg gttccggggg aagtatggtt gcaaagctga
     1141 aacttaaagg aattgacgga agggcaccac caggagtgga gcctgcggct taatttgact
     1201 caacacgggg aaactcacca ggtccagaca tagtaaggat tgacagattg agagctcttt
     1261 cttgattcta tgggtggtgg tgcatggccg ttcttagttg gtggagtgat ttgtctggtt
     1321 aattccgtta acgaacgaga ccttaacctg ctaaatagtt acgcgaatcc cgattcgcgg
     1381 ctaacttctt agagggactg ttggtgttta accaaagtca ggaaggcaat aacaggtctg
     1441 tgatgccctt agatgttctg ggccgcacgc gcgctacact gacgatgtca acgagtctct
     1501 ccttcaccgg taggtgtggg taatcttgtg aaacatcgtc gtgctgggga tagatcattg
     1561 caatttttga tcttgaacga ggaattccta gtaagcgcga gtcatcagct cgcgttgatt
     1621 acgtccctgc cctttgtaca caccgcccgt cgctactacc gattgaatgg tttagtgagg
     1681 ccttctgatt ggcgccgccg ccccggcaac ggagtagcgg atgccgagaa gttgttcaag
     1741 cttgatcatt tagaggaagt aaaagtcgta acaaggttcc gtaggtgaac ctgcagaagg
     1801 atcaagcttg gatcc
//