Comment: Cnidaria, Scyphozoa, Coronatae

LOCUS       XXXXX        1825 bp    rRNA                      23-OCT-1998
DEFINITION  Atolla vanhoeffeni, 18S rRNA gene, complete sequence.
ACCESSION   AF100942
KEYWORDS    .
SOURCE      Atolla vanhoeffeni.
  ORGANISM  Atolla vanhoeffeni
            Unclassified.
REFERENCE   1  (bases 1 to 1825)
  AUTHORS   Collins,A.G.
  TITLE     Evaluating multiple alternative hypotheses for the origin of
            Bilateria: An analysis of 18S rRNA molecular evidence
  JOURNAL   Proceedings of the National Academy of Sciences, USA
REFERENCE   2  (bases 1 to 1825)
  AUTHORS   Collins,A.G.
  TITLE     Direct Submission
  JOURNAL   Submitted (23-OCT-1998) Integrative Biology and Museum of
            Paleontology, University of California, Berkeley, CA 94720, USA
FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..1825
                     /organism="Atolla vanhoeffeni"
BASE COUNT      483 a    356 c    483 g    503 t
ORIGIN     
        1 gacacctggt tgatcctgcc agtagtcata tgcttgtctc aaagattaag ccatgcatgt
       61 ctaagtataa gcacttgtac tgtgaaactg cgaatggctc attaaatcag ttatcgttta
      121 tttgatcgta ctttttacat ggataaccgt ggtaattcta gagctaatac atgcgaaaag
      181 tcccgacttc tggaagggat gtatttatta gactaaaaac caatacgagt ctcttttgag
      241 gctcgttcgt atggtgattc atgataactt ctcgaatcgc atggccttga gccggcgatg
      301 tttcattcaa atttctgccc tatcaactgt cgatggtaag gtagtggctt accatggtta
      361 caacgggtga cggagaatta gggttcgatt ccggagaggg agcctgagaa acggctacca
      421 catccaagga aggcagcagg cgcgcaaatt acccaatccc gacacgggga ggtagtgaca
      481 agaaataaca atacggggcc tttacaggtc tcgtaattgg aatgagtaca atttaaatcc
      541 tttaacgagg atccattgga gggcaagtct ggtgccagca gccgcggtaa ttccagctcc
      601 aatagcgtat attaaagttg ttgcagttaa aaagctcgta gttggatttc gggatgggcc
      661 agtcggtctg ccgtgaggta agttactggc tggtctgttc ttcctcgcaa agaatgcgtg
      721 tgctctttac tgagtgggcg taggatttgc gacgtttact ttgaaaaaat tagagtgttc
      781 aaagcaggct taccgcttga atacatgagc atggaataat ggaataggac tttggtctta
      841 ttttgttggt ttctaagact gaggtaatga ttaagaggga cagttggggg cattcgtatt
      901 tcgttgtcag aggtgaaatt cttggattta cgaaagacga acaactgcga aagcatttgc
      961 caagaatgtt ttcattaatc aagaacgaaa gttagaggct cgaagacgat cagataccgt
     1021 cctagttcta accataaacg atgccgacta gggatcagcg agcgttattg tatgacctcg
     1081 ttggcacctt atgggaaacc aaagtttttg ggttccgggg gaagtatggt tgcaaagctg
     1141 aaacttaaag gaattgacgg aagggcacca ccaggagtgg agcctgcggc ttaatttgac
     1201 tcaacacggg gaaactcacc aggtccagac atagtaagga ttgacagatt gagagctctt
     1261 tcttgattct atgggtggtg gtgcatggcc gttcttagtt ggtggagtga tttgtctggt
     1321 taattccgtt aacgaacgag accttatcct gctaaatagt tacacgaatc tcgattcgtg
     1381 gctaacttct tagagggact gttggtgttt aaccatcgta aggaaggcaa taacaggtct
     1441 gtgatgccct tagatgttct gggccgcacg cgcgctacac tgacgatgtc agcgagtctt
     1501 atccttcacc ggaaggtgtg ggtaatcttt tgaaacatcg tcgtgatggg gatagatcat
     1561 tgcaattatt gatcttgaac gaggaattcc tagtaagcgc gagtcatcag ctcgcgttga
     1621 ttacgtccct gccctttgta cacaccgccc gtcgctacta ccgattgaat ggtttagtga
     1681 gaccttcgga ttggcaccgc tgtagctggc aacggccgcg gcggattgcc gagaagttgt
     1741 tcaaacttga tcatttagag gaagtaaaag tcgtaacaag gtttccgtag gtgaacctgc
     1801 agaaggatca agcttggatc ccggg
//